Club Salima Holiday Village

Antalya, ANTALYA, ANTALYA CENTER